Back to Top
СТУДИО КЕРАМИКЕ БАРДАК

СТУДИО КЕРАМИКЕ БАРДАК

Саша Матић ПР Студио керамике Бардак
Београд - Панчићева 14
Нови Сад - Исе Бајића 6а (пасаж Дунавска 12)
+381 63 7172484 (позив, смс, Вибер, Вацап)
PIB: 112170797
MB: 65923181
T.R.: 275-0020228338566-87 ОТП Банка
УДРУЖЕЊЕ ГРНЧАРА БАРАК

УДРУЖЕЊЕ ГРНЧАРА БАРАК

Удружење грнчара Бардак
Београд - Панчићева 14
Нови Сад - Исе Бајића 6а (Пасаж Дунавска 12)
+381 63 7172484 (позив, смс, Вибер, Вацап)
ПИБ: 106810377
МБ: 28025548
Т.Р.: 160-344618-48 Банка Интеза
Саша Матић
Саша МатићВласник студија керамике Бардак и председник Удружења грнчара Бардакkeramika@bardak.rs
Саша Матић рођен је 1986. године у Бору. Са керамиком почиње да се бави као хобијем лета 1999. године када су и настали први радови у техници мајолике. Школу уметничких заната (данас - Школа примењених уметности) у Шапцу, на смеру грнчар завршава 2005. године под менторима Љиљаном Стојановић и Љиљаном Парањпе. За време школовања покреће свој атеље и усмерава се највише ка техници рада на грнчарском точку. По завршетку школовања две године ради као едукатор на пројектима УСАИД-а и Етно Мреже на преквалификацији жена са Бироа за запошљавање за рад у керамици и изради сувенира у Бору и Неготину. Годину дана проводи у фабрици ТСК у Шапцу на производњи керамичких елемената за индустрију. Од октобра 2008. до октобра 2018. године запослен је на Факултету примењених уметности у Београду на Одсеку керамика као грнчар. У том периоду оснива и постаје председник удружења Булевар Уметности у оквиру којег покреће и своју школу керамике за аматере. Као главни и одговорни уредник уметничког магазина Булеварум заједно са преко 100 волонтера осмишљава и објављује 11 бројева. Учесник је неколико групних изложби. Октобра 2020. године оснива Студио керамике Бардак. Истовремено удружење Булевар Уметности постаје удружење Грнчара Бардак у оквиру којег и даље постоји школа керамике али и осмишљавају пројекти са циљем популаризације овог уметничког заната.