Back to Top
Изнајмљивање места за рад у керамичком атељеу - Студио керамике Бардак

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ МЕСТА ЗА РАД У СТУДИЈУ КЕРАМИКЕ

Студио Керамике Бардак нуди Вам могућност изнајмљивања једног места за рад у студију опремљеном за рад керамичара у центру Београда. Изнајмљивање места за рад је могуће у неколико временских варијанти и подразумева могућност коришћења опреме и простора. Изнајмљивање простора не подразумева и стручно саветовање или едукацију од стране наших едукатора.

Подразумева се савесно коришћење алата и опреме, у супротном трошкови се увећавају сразмерно учињеној штети. Материјал за рад и декорацију није укључен у цену изнајмљивања простора. Печење радова насталих за време коришћења простора такође није урачунато у цену. Постоји више варијанти по којима можете користити простор за рад, било да је у питању једнократно или дуже коришћење. Све варијанте издавања односе се на временски период од 8 до 16 часова радним данима и могуће је само у Београду.

 

Месечно издавање

Варијанта која одговора појединцима за самостално бављење керамиком или започињање посла. Корисник добија једну полицу од 4-5 етажа за смештање радова и материјала, студио са опремом и алатима на располагању радним данима од 8 до 16 часова (без викенда). Материјал за рад, печење радова и консултације нису укључени у цену. Корисник је у обавези да након коришћења простор остави у затеченом стању. Студио се издаје по принципу авансне уплате за наредни месец и депозита у износу 50% од цене издавања. Цена издавања простора на месечном нивоу износи: 18.000 РСД

 

Дневно издавање

У уговореном термину могуће је изнајмити простор за рад у периоду од 8 до 16 часова радним данима (без викенда). Материјал за рад, печење радова и консултације нису укључени у цену. Корисник је у обавези да након коришћења простор остави у затеченом стању и са собом однесе радове, материјал и опрему коју је донео, осим ако другачије није договорено унапред. Складиштење радова и материјала се посебно наплаћује. Цена је фиксна без обзира на број искоришћених сати, наплаћује се по доласку и износи по термину: 1.500 РСД

 

Издавање за специјалне намене

Нудимо могућност издавања простора за специјалне намене попут коришћења у сврхе различитих потреба фотографских или видео снимања. У оваквим случајевима простор се издаје на одређени број сати, а цена формира по сваком започетом сату. У цену је урачунато присуство и помоћ едукатора за постављање сцене и саветовање модела за реалистичан приказ рада, као и материјал за рад. Печење и декорисање радова, уколико они настану за време рада са моделима, се додатно наплаћује у случају да желите да их задржите. Цена по започетом сату је: 5.000 RSD

 

За додатне информације и заказивање обиласка простора можете нас контактирати на било који од наведених начина на Контакт страници.

 

Сви корисници простора морају се придржавати правилника коришћења

 

ПРАВИЛНИК

  • Корисник има могућност коришћења расположивих алата и опреме у студију, све искоришћено мора очистити и вратити на место.
  • Радно место се након коришћења очисти (подови са метлом и џогером)
  • Све кварове сте у обавези да пријавите и штету надокнадите уколико је настала несавесним коришћењем.
  • Уплаћен месечни циклус се не може делити на дужи временски период. Месечни закуп радног места траје од датума уплате до истог датума следећег месеца без обзира колико дана је искоришћено.
  • Услужно печење се врши према расположивим терминима са којима је потребно да се упознате на време и сходно томе организујете рад.
  • Материјали за рад било које врсте нису урачунати у цену. Корисник сам обезбеђује материјал за рад. Студио Бардак се не бави продајом материјала.
  • Варијанте издавања простора на месечном и дневном нивоу подразумевају цену по месту у студију и по једном кориснику. Максимални број истовремених корисника је четири.