Back to Top

Rečnik pojmova u keramici

Rečnik pojmova u keramici

S obzirom na kompleksnost i širinu keramike kao naučnog i umetničkog polja kroz nju se prožima izuzetno veliki broj pojmova koji se tiču materijala koji se koriste, sirovina, tehnoloških procesa, alata itd. Moderni rečnici koji se bave ovom tematikom sadrže i po nekoliko hiljada pojmova koji su na ovaj ili onaj način povezani sa keramikom. Ovde su izdvojeni samo neki, koje ćete najverovatnije ukoliko se malo ozbiljnije pozabavite keramikom, sresti u toku rada i istraživanja.

Stari tipovi glazura kroz istoriju

Stari tipovi glazura kroz istoriju

Poznavanje načina pravljenja glazura za keramiku datira od pre nove ere. Kako su glazure pravljene u različitm delovima sveta, pre bilo kakvog poznavanja hemije i tehnologije, moglo bi se zaključiti da je taj proces u suštini jednostavan i da su sirovine za pravljenje glazura dostupne u prirodi. Posmatrajući rezultate rada u oblasti drevne glazirane keramike, moglo bi se reći da oni nisu inferiorni u odnosu na rezultate današnje keramike, iako su postignuti čistim empirijskim metodama, koje nemaju potporu u naučnim, teorijskim saznanjima.

Glazura - osnovne informacije

Glazura - osnovne informacije

Glazurom nazivamo tanak, relativno homogen staklasti sloj koji se obrazuje na površini keramičkog proizvoda, pri visokim temperaturama pečenja. Ovaj sloj ravnomerno pokriva površinu crepa najčešće u debljini od 0,1 do 0,5 milimetara, poboljšavajući na taj način niz tehničkih i estetskih karakteristika glaziranih proizvoda. Takav je slučaj i sa keramikom za široku potrošnju, sanitarno građevinskim proizvodima, elektrotehničkom keramikom i svakako umetničkom, upotrebnom i unikatnom keramikom.

Pišu o nama - NIS Portal

Pišu o nama - NIS Portal

U okviru našeg bloga prenosićemo i tekstove pisane o nama kako iz novinarskog tako i iz ugla polaznika kursa. Dole navedeni tekst prenet je u celost sa NIS-ovog portala i bavi se iskustvom naše polaznice Vesne i njenog sina koji su nam se pridružili na kursu keramike u Novom Sadu.

Nabavka materijala za rad u keramici u Srbiji

Nabavka materijala za rad u keramici u Srbiji

Jedan od problema bavljenja keramikom u Srbiji je svakako nedostatak izbora kada je nabavka materijala za rad u pitanju. Ovo se može zaključiti kroz jednostavnu pretragu na internetu i izbor koji Vam se nudi kada uporedite domaće i strane firme. Svakako otežana situacije ne znači i nemogućnost kvalitetnog rada i bavljenja keramikom. Ovaj veliki manjak se nije odrazio na kvalitet radova keramičara u Srbiji, čak nasuprot, sa onim što im je ponuđeno ovde stvaraju dela koja nas, polako ali sigurno, postavljaju među lidere na regionalnoj sceni.

Strana 2 od 3