fbpx
Gototop

BLOG

 

Na Blogu Studija Keramike Bardak imaćete mogućnost da saznate najnovije informacije o dešavanjima u našem studiju. Prenosićemo vesti i konkurse koji mogu biti interesantni svima koji se bave keramikom. Predstavljaćemo umetnike u oblasti keramike i njihove radove koji Vam mogu poslužiti kao inspiracija. U posebnom segmentu pisaćemo i prenositi tekstove iz retkih stručnih knjiga iz oblasti istorije keramike ali i tehnologije i tehnike. Sve ovo možete pronaći u dole navedene tri kategorije.

 

 Iz našeg ugla

 Tehnologija i tehnike

 Istorija keramike

Glazura - osnovne informacije

Glazura Osnovne Informacije

Glazurom nazivamo tanak, relativno homogen staklasti sloj koji se obrazuje na površini keramičkog proizvoda, pri visokim temperaturama pečenja. Ovaj sloj ravnomerno pokriva površinu crepa najčešće u debljini od 0,1 do 0,5 milimetara, poboljšavajući na taj način niz tehničkih i estetskih karakteristika glaziranih proizvoda. Takav je slučaj i sa keramikom za široku potrošnju, sanitarno građevinskim proizvodima, elektrotehničkom keramikom i svakako umetničkom, upotrebnom i unikatnom keramikom.

Srednjevekovna srpska keramika - Grnčari i proizvodi u pisanim izvorima

Srednjevekovna Srpska Keramka

Posude od keramike, jednostavne za proizvodnju i izdržljive, bile su neophodan predmet u svakodnevnom životu naroda svih minulih epoha. Raznovrsnost funkcija tih posuda zahtevala je i njihovu obimnu proizvodnju. Zato su keramičke posude kao najmasovniji zanatski proizvod, nalažene u znatno većem broju od proizvoda drugih zanata prilikom arheoloških ispitivanja naselja, utvrđenih gradova i manastirskih centara.

Klasifikacija predmeta tradicionalne keramike

Klasifikacija Predmeta Od Keramike

Grnčari na teritoriji Srbije a i šire proizvodili su čitav spektar proizvoda od keramike. Od lokaliteta do lokaliteta tehnike su se razlikovale najviše zbog samog prilagođavanja materijalu kojije bio dostupan. Takođe ulogu je igralo i sam način izrade, bilo da je iz ruke, na ručnom ili na nožnom točku (kolu, vitlu). Neki od predmeta su izvorno keramički a neki su se radili kao jeftinije kopije metalnih predmeta. Neki su nastali i koristili se lokalno a drugi su nastali pod uticajem Vizantije a kasnije turske keramike. Nazivi i namene ovih predmeta i posuda polako nestaju zajedno sa gašenjem grnčarskog zanata. Potrudićemo se da neke od njih sačuvamo od zaborava u navedenoj klasifikaciji predmeta tradicionalne keramike. Ukoliko znate za još neki naziv molimo Vas da nam zajedno sa opisom dostavite

Keramika Kosova i Novog Pazara

Keramika Kosova I Novog Pazara

U Srbiji su se do današnjih dana očuvala tri načina izrade keramike: bez kola, na ručnom kolu i nožnom kolu. Keramika rađena bez kola poznata je i kao ženska keramika zato što je pretežno izrađuju žene, isključivo za potrebe svog domaćinstva. Ređe je proizvode muškarci za tržište. To su teški sudovi, debelih zidova, pravljeni na zemlji, katkada i dasci, na isti način kao što su se izrađivale crepulje i vršnici nađeni na praistorijskim nalazištima na tlu Jugoslavije.

Keramika kao hobi i osnove procesa rada

Keramika Kao Hobi

Keramika kao hobi u svetu je popularna decenijama unazad, ali u Srbiji popularnost stiče tek u poslednjih nekoliko godina. Bavljenje keramikom okarakterisano je od strane mnogih stručnjaka kao jedna od aktivnosti koja vas u potpunosti može opustiti, psihički i fizički, a da pritom pozitivno utiče i na poboljšanje motornih i kognitivnih sposobnosti. U ovom tekstu, u kratkim crtama, možete pronaći neke osnovne informacije kada je izrada jednog keramičkog predmeta u pitanju.

Strana 2 od 3