Back to Top
Iznajmljivanje mesta za rad u keramičkom ateljeu - Studio keramike Bardak

IZNAJMLJIVANJE MESTA ZA RAD U STUDIJU KERAMIKE

Studio Keramike Bardak nudi Vam mogućnost iznajmljivanja jednog mesta za rad u studiju opremljenom za rad keramičara u centru Beograda. Iznajmljivanje mesta za rad je moguće u nekoliko vremenskih varijanti i podrazumeva mogućnost korišćenja opreme i prostora. Iznajmljivanje prostora ne podrazumeva i stručno savetovanje ili edukaciju od strane naših edukatora.

Podrazumeva se savesno korišćenje alata i opreme, u suprotnom troškovi se uvećavaju srazmerno učinjenoj šteti. Materijal za rad i dekoraciju nije uključen u cenu iznajmljivanja prostora. Pečenje radova nastalih za vreme korišćenja prostora takođe nije uračunato u cenu. Postoji više varijanti po kojima možete koristiti prostor za rad, bilo da je u pitanju jednokratno ili duže korišćenje. Sve varijante izdavanja odnose se na vremenski period od 8 do 16 časova radnim danima i moguće je samo u Beogradu.

 

Mesečno izdavanje

Varijanta koja odgovora pojedincima za samostalno bavljenje keramikom ili započinjanje posla. Korisnik dobija jednu policu od 4-5 etaža za smeštanje radova i materijala, studio sa opremom i alatima na raspolaganju radnim danima od 8 do 16h (bez vikenda). Materijal za rad, pečenje radova i konsultacije nisu uključeni u cenu. Korisnik je u obavezi da nakon korišćenja prostor ostavi u zatečenom stanju. Studio se izdaje po principu avansne uplate za naredni mesec i depozita u iznosu 50% od cene izdavanja. Cena izdavanja prostora na mesečnom nivou iznosi: 18.000 RSD

 

Dnevno izdavanje

U ugovorenom terminu moguće je iznajmiti prostor za rad u periodu od 8 do 16h radnim danima (bez vikenda). Materijal za rad, pečenje radova i konsultacije nisu uključeni u cenu. Korisnik je u obavezi da nakon korišćenja prostor ostavi u zatečenom stanju i sa sobom odnese radove, materijal i opremu koju je doneo, osim ako drugačije nije dogovoreno unapred. Skladištenje radova i materijala se posebno naplaćuje. Cena je fiksna bez obzira na broj iskorišćenih sati, naplaćuje se po dolasku i iznosi po terminu: 1.500 RSD

 

Izdavanje za specijalne namene

Nudimo mogućnost izdavanja prostora za specijalne namene poput korišćenja u svrhe različitih potreba fotografskih ili video snimanja. U ovakvim slučajevima prostor se izdaje na određeni broj sati, a cena formira po svakom započetom satu. U cenu je uračunato prisustvo i pomoć edukatora za postavljanje scene i savetovanje modela za realističan prikaz rada, kao i materijal za rad. Pečenje i dekorisanje radova, ukoliko oni nastanu za vreme rada sa modelima, se dodatno naplaćuje u slučaju da želite da ih zadržite. Cena po započetom satu je: 5.000 RSD

 

Za dodatne informacije i zakazivanje obilaska prostora možete nas kontaktirati na bilo koji od navedenih načina na Kontakt stranici.

 

Svi korisnici prostora moraju se pridržavati pravilnika korišćenja

 

PRAVILNIK

  • Korisnik ima mogućnost korišćenja raspoloživih alata i opreme u studiju, sve iskorišćeno mora očistiti i vratiti na mesto.
  • Radno mesto se nakon korišćenja očisti (podovi sa metlom i džogerom)
  • Sve kvarove ste u obavezi da prijavite i štetu nadoknadite ukoliko je nastala nesavesnim korišćenjem.
  • Uplaćen mesečni ciklus se ne može deliti na duži vremenski period. Mesečni zakup radnog mesta traje od datuma uplate do istog datuma sledećeg meseca bez obzira koliko dana je iskorišćeno.
  • Uslužno pečenje se vrši prema raspoloživim terminima sa kojima je potrebno da se upoznate na vreme i shodno tome organizujete rad.
  • Materijali za rad bilo koje vrste nisu uračunati u cenu. Korisnik sam obezbeđuje materijal za rad. Studio Bardak se ne bavi prodajom materijala.
  • Varijante izdavanja prostora na mesečnom i dnevnom nivou podrazumevaju cenu po mestu u studiju i po jednom korisniku. Maksimalni broj istovremenih korisnika je četiri.