Studio Keramike Bardak se obavezuje, da će prema važećem zakonodavstvu i načelima zaštite privatnosti i ličnih podataka, štititi Vašu privatnost i omogućiti Vam najbolje moguće iskustvo korišćenja naše internet prezentacije.

 

Izjava o Privatnosti je dokument koji garantuje zaštitu privatnosti naših korisnika na Internetu. Internet prezentaciju možete pregledati besplatno i bez ikakve obaveze da otkrijete svoj identitet ili ostavite bilo kakve lične podatke. Politika privatnosti služi da vam objasni koje podatke prikupljamo o vama i kako koristimo te podatke, kao i da vam pružimo sve druge bitne informacije u vezi sa vašim podacima.

 

Definicije

 

 • Bardak – Saša Matić PR Studio keramike Bardak MB: 65923181 PIB: 112170797 Pančićeva 14 Beograd (Stari Grad) označava pravno lice koje upravlja i odgovorno je za internet stranicu www.bardak.rs.
 • Podaci o ličnosti – označavaju podatke koji se odnose na fizička lica koja se u nekom trenutku mogu identifikovati.
 • Korisnik – označava posetioca naše internet prezentacije.
 • Klijent – označava korisnika naših usluga.
 • Podaci o korišćenju – označavaju podatke koje korisnik svojim jasnim prihvatanjem uslova omogućuje da se koriste u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva i korišćenja usluga.
 • Kolačići – označavaju male skupove jednostavnih datoteka koji se čuvaju u internet pretraživaču korisnika dok pregleda neku internet prezentaciju.

 

Relevantno zakonodavstvo

 

Ova internet stranica je dizajnirana tako da poštuje sledeće domaće i međunarodno zakonodavstvo u pogledu zaštite podataka i privatnosti korisnika:

 

 1. Zakon o zaštiti podataka (2018) Republika Srbija.(Info)
 2. Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti – GDPR (2016) Evropski parlament i Savet Evrope.(Info)

 

Uredba o opštoj zaštiti podataka (GDPR) (Uredba (EU) 2016/679) je uredba kojom Evropski parlament, Savet Evropske unije i Evropska komisija nameravaju jačati i ujednačiti zaštitu podataka za sve pojedince unutar Europske unije Unija (EU). On kreira dosledna pravila zaštite podataka širom Evrope i odnosi se na kompanije koje se nalaze u EU i globalnim kompanijama koje obrađuju lične podatke o pojedincima u EU. Uredba je stupila na snagu 25. maja 2018. godine. Pored jačanja i standardizacije privatnosti podataka o korisnicima u zemljama EU, to će zahtevati nove ili dodatne obaveze za sve organizacije koje se bave ličnim podacima građana EU, bez obzira gde se nalaze same organizacije.

 

Internet prezentacije koje obrađuju lične podatke će morati da obezbede za korisnike:

 

 1. Mogućnost uvida u njihove zapise kod pružaoca informacija (sajt/organizacija) na zahtev.
 2. Brisanje svih zapisa te osobe.
 3. Jasno obaveštenje na samom ulasku u sajt koji se podaci prikupljaju.
 4. Gde i kako se koriste podaci koje posetioci na sajtu ostavljaju.
 5. Da li se i kome dalje prosledjuju ti podaci.
 6. Koliko se ti podaci čuvaju i gde.

 

Koja prava imate kao lice na koje se prikupljanje podataka odnosi?

 

Kao prvo, imate pravo na pristup podacima o ličnosti, što znači pravo da dobijete informacije o tome da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti. Ako ih obrađujemo, prihvatanjem uslova o politici privatnosti ste upoznati sa pravima i načinima korišćenja podataka. Na zahtev možete biti obavešteni o svrsi obrade podataka o ličnosti, kategoriji podataka o ličnosti, primaocima ili kategorijama primalaca kojima s podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom periodu u kojem će podaci o ličnosti biti čuvani, te o pravima koja možete ostvariti.

 

Drugo, imate pravo na ispravku podataka o ličnosti, što znači da imate pravo podneti zahtev za ispravku vaših netačnih podataka o ličnosti, kao i pravo da dopunite nepotpune podatke o ličnosti, između ostalog i davanjem dodatne izjave ako je to neophodno.

 

Treće, imate pravo na ograničavanje obrade vaših podataka o ličnosti u sledećim slučajevima:

 

 1.  kada osporavate tačnost podataka o ličnosti ograničićemo obradu na period koji nam omogućava proveru tačnosti podataka o ličnosti;
 2.  kada je obrada vaših podataka o ličnosti nezakonita, a protivite se brisanju podataka te umesto toga tražite ograničenje njihove obrade;
 3.  kada više ne postoji potreba obrade vaših podataka o ličnosti, a zahtevate da sa obradom nastavimo radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane vaših pravnih zahteva;
 4.  kada uložite prigovor na obradu na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, očekujući potvrdu da li postoje zakonski razlozi za obradu podataka o ličnosti koji pretežu nad vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

 

Četvrto, imate pravo na prigovor, što znači da imate pravo uložiti prigovor na obradu podataka o ličnosti koja podrazumeva obradu koja je neophodna u cilju:

 

 1. obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja;
 2. ostvarivanja legitimnih interesa Bardaka ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice.

 

Kada uložite prigovor, tada više ne smemo obrađivati vaše podatke o ličnosti, osim ukoliko predočimo da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

 

Osim o navedenim pravima lica čiji lični podaci se obrađuju, obaveštavamo vas i o pravu na brisanje, te pravu na prenosivost podataka o ličnosti.

 

Pojašnjenje, pravo na brisanje („pravo na zaborav“) označava vaše pravo na brisanje vaših podataka o ličnosti u sledećim slučajevima:

 

 1.  kada vaši podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
 2.  kada lice na koje se podaci odnose opozove pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1) ili članom 17. stav 2. tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
 3.  kada uložite prigovor na obradu u skladu s članom 37. stav 1. ovog zakona, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose, ili članom 37. stav 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;
 4.  kada su vaši podaci o ličnosti nezakonito obrađeni;
 5.  kada podatke o ličnosti moramo brisati radi poštovanja naših zakonskih obaveza u skladu sa pravom Republike Srbije.

 

Nadalje, pravo lica na prenosivost podataka znači pravo da svoje podatke o ličnosti koje ste prethodno dostavili, primite u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i imate pravo da takve podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja s naše strane, ukoliko su vaši podaci korišćeni za obradu automatski putem a na osnovu pristanka ili ugovora.

 

Ko prikuplja i obrađuje informacije?

 

Na osnovu GDPR, svaki korisnik internet prezentacije ima mogućnost da omogući ili onemogući prikupljanje svojih ličnih podataka.

 

Bardak prikuplja i obrađuje sve potrebne podatke od strane lica koja su dala saglasnost da se njihovi podaci obrađuju, sa jasno navedenom svrhom, na način koji je dozvoljen zakonom.

 

Kako prikupljamo informacije?

 

1. Unošenje podataka prilikom otvaranja korisničkog naloga, popunjavanja formulara ili narudžbenice.

 

Kada stupite u kontakt s nama putem otvaranja profila, kontakt formulara, narudžbenice ili putem elektronske pošte, lični podaci će biti prikupljeni jedino uz vaš pristanak, tako što ćete označiti da prihvatate politiku privatnosti i pravila politike za korišćenje kolačića, te vas molimo da pažljivo pročitate naše stranice Politika privatnosti.

 

Ovi podaci će biti sačuvani i obrađeni isključivo u svrhu odgovora na vaš upit ili stupanja u kontakt sa vama i za povezanu tehničku administraciju. Ovo uključuje vaše ime, adresu elektronske pošte, broj telefona, lokaciju, opis vaših potreba i sve ostale informacije koje nam prosledite.

 

Vaši podaci će biti izbrisani na vaš zahtev, a neće se čuvati nakon što prestane potreba za istim.

 

Na sopstveni zahtev, imate mogućnost da od nas dobijete svoje podatke koje do tog trenutka o vama imamo sačuvane, i to objedinjene u prenosnoj elektronskoj formi.

 

2. Server na kome se hostuje naša internet prezentacija

 

Server na kome je naša internet prezentacija hostovana, održava kompanija United Internet d.o.o. iz Srbije a fizička lokacija servera je u Holandiji sa aktivnom DDoS zaštitom a samo korišćenje internet prezentacije enkriptovano SSL zaštitom.

 

Kada posetite našu internet prezentaciju, naš veb server beleži podatke o korišćenju, odnosno opšte informacije o vašoj poseti u svrhu broja poseta, ali ne prepoznaje i ne snima nikakve individualne informacije o vama. Ne možemo vas lično identifikovati, osim ako nam ne date lične podatke dobrovoljno. Lični podaci se prikupljaju samo ako dobrovoljno objavite takve podatke radi nekih od gore navedenih radnji. Posetite li našu internet prezentaciju, naš web provider automatski beleži podatke koju uključuju IP adresu Vašeg računara, domen, vrstu pretraživača, vreme posete, adresu internet stranice sa koje ste došli, informacije o stranicama koje posetite na našoj prezentaciji. Ove podatke koristimo za statističke analize o korišćenju naših stranica, s ciljem da poboljšamo kvalitet usluge.

 

Napomena: naš internet provajder ne beleži vašu e-mail adresu ili bilo koje druge podatke, koji bi se mogli iskoristiti za Vašu ličnu identifikaciju. Možete se isključiti iz beleženja ovih podataka ako ispravno podesite vaš internet pretraživač.

 

3. Kolačići i pravila u vezi sa prikupljanjem podataka preko Kolačića

 

Kad god koristite bilo koju internet lokaciju, mobilnu aplikaciju ili druge internet usluge, određene informacije se kreiraju i prijavljuju, a na vaše odobrenje prilikom prihvatanja uslova. Isto važi i kada posetite internet prezentaciju Bardaka.

 

Ovaj sajt koristi Google Analitics za praćenje interakcija korisnika. Koristimo ove podatke za utvrđivanje broja poseta, odnosno korisnika koji koriste naš sajt, kako bismo razumeli njihove potrebe i kako bismo upotpunili korisničko iskustvo.

 

Šta znamo o Vama?

 

Prikupljamo samo informacije za koje nam date svoj pristanak i koje nam svesno dostavite.

 

Na primer, ne znamo vašu adresu e-pošte, osim ako nam ne pošaljete putem imejla ili formulara. Ove podatke koristimo samo unutar naše kompanije i nećemo ih prodavati ili distribuirati drugim licima. Isto se odnosi i na sve ostale infromacije koje nam eventualno dostavite.

 

Ako ste nam dali svoju imejl adresu, ali ne želite da primate nikakvu korespondenciju od nas u budućnosti, imate mogućnost da nas kontaktirate preko elektronske pošte: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. kako biste se odjavili ili zahtevali da vaši podaci budu uklonjeni.

 

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

 

Čuvamo Vaše informacije samo onoliko koliko nam je potrebno da vam pružimo uslugu i ispunimo svrhe opisane u ovoj politici.

 

Kada se više ne ispunjavaju uslovi za zadržavanje ovih podataka, iste brišemo i uklanjamo iz naših baza podataka.

 

Obrađivanje podataka od strane trećih lica

 

Mi ne delimo lične podatke sa trećim licima, osim ako je neophodno za naše legitimne profesionalne i poslovne potrebe, kako bismo izvršili Vaše zahteve i/ili ako nalaže ili je dozvoljeno zakonom ili profesionalnim standardima.

 

U pojedinim slučajevima, Bardak može da podeli Vaše podatke o ličnosti sa raznim eksternim društvima, pojedincima ili pružaocima usluga ili dobavljačima koji rade u naše ime kako bi nam pomogli da ispunimo Vaše zahteve (npr. Kurirska služba za dostavu).

 

Bardak može takođe da obelodani podatke o ličnosti koje ste dostavili, kako bi odgovorili na zahteve državnih organa ili agencija za sprovođenje zakona ili tamo gde se to zahteva primenjivim zakonom, zahtevima suda ili državnim propisima.

 

Sarađujemo sa nekoliko trećih lica za obradu podataka u naše ime. Ove treće strane su pažljivo odabrane i one su u skladu sa gore navedenim zakonima.

 

 1. Google (Privacy policy)
 2. Facebook (Privacy policy)

 

Neovlašćeni pristup bazama podataka

 

Ukoliko dođe do bilo kakve povrede ili nezakonitog upada u bazu podataka našeg sajta ili sajta bilo koje treće strane s kojom sarađujemo a koja obrađuje podatke, o tome obaveštavamo nadležna lica i organe u roku od 72 sata od takve povrede ako se s pouzdanošću potvrdi da su podaci o ličnosti koji su se nalazili u toj bazi ukradeni.

 

Linkovi ka drugim sajtovima

 

Molimo Vas da imate u vidu da naša internet prezentacija može da sadrži linkove ka drugim sajtovima a koji nisu regulisani ovom Politikom privatnosti već drugim Politikama privatnosti koje se mogu razlikovati u pojedinim delovima. Mi savetujemo korisnike da pregledaju izjavu o privatnosti na svakom veb-sajtu koji posete pre nego što obelodane bilo kakve podatke o ličnosti.

 

Podaci o maloletnim osobama

 

Bardak razume da je važno zaštiti privatnost dece, naročito u onlajn okruženju. Naša internet prezentacija nije predviđena za ili usmerena na decu mlađu od 18 godina. Naša je politika takva da nikada s namerom ne prikupljamo niti čuvamo podatke o bilo kojoj osobi mlađoj od 18 godina.

 

Registracija korisnika

 

Našu internet prezentaciju možete koristiti kao „Registrovani korisnik“ ili kao „Neregistrovani korisnik“.

 

Prilikom registracije, unosite adresu Vaše elektronske pošte i Vaše korisničko ime (user name), dok lozinku (password) birate sami. Ove podatke ćete koristiti za prijavljivanje na našoj internet prezentaciji.

 

Kao registrovani korisnik, odgovorni ste za održavanje i poverljivost vašeg naloga i lozinke. Korišćenjem naše internet prezentacije odgovorni ste za sve aktivnosti koje se dešavaju na vašem nalogu i sa vašom lozinkom.

 

Registrovani korisnici u postupku registracije prosleđuju zahtevane podatke. Registrovani korisnici su u obavezi da svo vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za pristup nalogu , kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Svaki korisnik lično odgovara za sadržaj koji upisuje na našu internet prezentaciju. Konačni kupac u našoj online prodavnici je isključivo onaj registrovani korisnik, odnosno neregistrovani korisnik koji kupuje robu. Upisane podatke o kupcu, koristićemo za obradu korisnikove porudžbine, pripremanje drugih relevantnih ponuda, kao i za marketinške analize koje će pomoći u poboljšanju naše prodajne ponude. Podaci mogu biti korišćeni i za ponovljeni marketing.

 

U slučaju da korisnik želi da pretražuje sajt ili da obavi kupovinu nekog od raspoloživih proizvoda bez registracije, kao neregistrovani korisnik, Bardak će upisane podatke koristiti za obradu porudžbine odnosno za realizaciju ugovora o prodaji i za komunikaciju sa Vama.

 

Bez obzira da li kupovinu na našem sajtu obavljate kao registrovani ili neregistrovani korisnik, podaci koje ste upisali, takođe, mogu da se obrađuju i koriste u slučaju odustanka od ugovora ili podnošenja izjave o reklamaciji.

 

Politika korišćenja kolačića

 

Šta su Kolačići?

 

Kolačić je termin koji označava male skupove jednostavnih podataka koji se prikupljaju u veb pregledaču korisnika dok posećuje neku internet prezentaciju.

 

Računarski kolačić je formalno poznat i kao HTTP Kolačić, veb Kolačić, internet Kolačić ili Kolačić pretraživača. Bez obzira na to kako se zove, računarski Kolačić se sastoji od informacija. Kada posetite neku lokaciju na internetu, ona šalje Kolačić na vaš računar. Računar ga čuva u datoteci koja se nalazi u vašem veb pregledaču. (Kako biste ih lakše pronašli, tražite datoteku pod nazivom „Cookies”.)

 

Korišćenje Kolačića je standardna praksa na Internetu i većina pretraživača je podešena tako da automatski prihvata sve Cookie-je. Međutim, Vi uvek možete odlučiti da želite da prestanete da ih koristite. Možete ih jednostavno ručno obrisati ili svoj pretraživač posebno podesiti za rad sa Kolačićima. Za ove procedure pogledajte dokumentaciju ili Help/Pomoć sekciju Vašeg pretraživača.

 

Na našoj internet prezentaciji koristimo Kolačiće isključivo kako bismo Vam omogućili bolji kvalitet interakcije sa našom internet prezentacijom.

 

Koja je svrha kolačića?

 

Svrha Kolačića je da zapamte vaše postupke na sajtu i da pomognu veb lokaciji da prati vaše aktivnosti prilikom posete. Kolačići mogu biti veoma korisni. Na primer, mnogi onlajn prodavci koriste Kolačiće kako bi pratili stavke u korpi za kupovinu dok korisnici, odnosno posetioci sajta istražuju sajt. Bez Kolačića, vaša korpa za kupovinu će se resetovati i biti prazna svaki put kada kliknete na novi link na sajtu i stoga bi bilo nemoguće obaviti bilo kakvu kupovinu putem interneta.

 

Internet stranica takođe može koristiti Kolačiće kako bi vodila evidenciju o vašoj poslednjoj poseti.

 

Različite vrste Kolačića prate razne aktivnosti na stranici. Kolačići sesije se koriste samo kada korisnik aktivno istražuje sajt; kada ga napusti, sesija tog Kolačića nestaje. Praćenje Kolačića se može koristiti za beleženje dugoročnih zapisa o višestrukim posetama na istom sajtu. Kolačići za utvrđivanje prijave (eng. authentication cookies) prate da li je korisnik prijavljen, a ako jeste, pod kojim imenom.

 

Kako mi koristimo Kolačiće?

 

Koristimo Kolačiće za analitiku i performanse i pritom samo najpotrebnije Kolačiće koji su nam neophodni za praćenje posete stranice, odnosno analitičke Kolačiće za proveru učinka, i to samo anonimno, što znači da ni u kom trenutku ne možemo otkriti identitet posetioca/korisnika našeg sajta. Koristimo ih kako bismo poboljšali korisničko iskustvo i imali uvid u to koju stranicu treba da poboljšamo.

 

Koristimo Kolačiće za targetiranje. Ovi kolačići su povezani sa funkcijom piksel na društvenoj mreži Facebook (Facebook pixel) i koriste se za preciznije targetiranje ciljne grupe prilikom plasiranja oglasa.

 

Kolačići od strane trećih lica

 

1. Gugl

 

Koristimo proizvod Google Analytics čiji je proizvođač kompanija Google Inc. (adresa: 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

 

Guglova analitika koristi Kolačiće koji predstavljaju tekstualne datoteke postavljene na vaš računar, kako bi se veb-stranama pomoglo da analiziraju kako korisnici koriste internet stranicu. Informacije koje generiše Kolačić o vašoj upotrebi biće poslate Guglu koji ih čuva na serverima u Sjedinjenim Američkim Državama.

 

U slučaju aktiviranja anonimizacije IP-a, Gugl skraćuje IP adresu čineći poslednji oktet IP adrese anonimnim za države članice Evropske unije, kao i za druge strane u Sporazumu o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima, Guglovi serveri u SAD šalju i skraćuju punu IP adresu.

 

U ime Bardaka Gugl koristi informacije o IP adresi i druge podatke u svrhu procene vašeg korišćenja internet stranice, prikupljanja izveštaja o aktivnostima internet stranice za operatere internet stranica i pružanja drugih usluga u vezi sa aktivnostima internet stranice i korišćenja interneta do provajdera internet stranice.

 

Gugl ne povezuje vašu IP adresu sa bilo kojim drugim podacima koje poseduje.

 

Možete odbiti upotrebu Kolačića tako što ćete izabrati odgovarajuća podešavanja u svom pregledaču. Međutim, imajte na umu da, ako ovo uradite, možda nećete moći da koristite sve funkcionalnosti internet stranice na kojoj se nalazite.

 

Možete i sprečiti prikupljanje i korišćenje podataka (Kolačića i IP adresa) od strane Gugla tako što ćete preuzeti i instalirati određeni dodatak.

 

2. Fejsbuk

 

Koristimo mogućnost za prilagođavanje publike i ciljne grupe koju nudi kompanija Facebook Inc. (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA).

 

Piksel za praćenje konverzija na društvenoj mreži Fejsbuk - Ova alatka nam omogućava da pratimo akcije korisnika nakon što su preusmereni na veb lokaciju provajdera klikom na reklamu na društvenoj mreži Fejsbuk. Na taj način smo u mogućnosti da ispitujemo delotvornost oglasa koje plasiramo putem ove društvene mreže.

 

Prihvatanje korišćenja kolačića

 

Prilikom prvog dolaska na naš vebsajt, možete odabrati da li želite da se koriste Kolačići.

 

Izmene politike privatnosti i korišćenja Kolačića

 

Bardak može izmeniti ovu politiku privatnosti i korišćenja kolačića po potrebi. Ova politika razvijena je sa poslednjim ažuriranjem 01. januara 2021. godine.

 

Bardak  zadržava pravo izmene ove politike po potrebi, kako bi se pridržavala i bila u skladu sa izmenama i dopunama u zakonima i propisima.

 

Nećemo eksplicitno obaveštavati naše klijente ili korisnike internet prezentacije o ovim promenama. Umesto toga, preporučujemo da povremeno proveravate ovu stranicu za bilo kakve promene politike.

 

Ako smatrate da se Bardak ne pridržava ove politike privatnosti i korišćenja kolačića, molimo vas da kontaktirate s nama putem detalja na našoj stranici Kontakt.

 

Podnošenje pritužbe povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

 

Nadzorno telo za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd.

 

Obaveštavamo vas da Povereniku možete podneti pritužbu na naše postupanje u vezi s obradom vaših podataka o ličnosti.