Back to Top

Pišu o nama - According to Kristina

Pišu o nama - According to Kristina

Ponekad mislim da mi je serija tekstova “Iskustvo više” nešto omiljeno na blogu i volim da se vratim ovim tekstovima. U ovoj digitalnoj belešci sa vama delim jedno baš fino iskustvo, a u pitanju je mini kurs keramike. Uživajte u čitanju!

Izrazi i termini zaboravljenog zanata

Izrazi i termini zaboravljenog zanata

Grnčarstvo kao zanat polako izumire, zajedno sa njim termini i izrazi koje su ga u stopu pratile. Nema puno tekstova koje možete pronaći o keramici u Srbiji a da se ne bave nama bliskom vremenskom periodu i često su posvećeni keramici kao umetnosti a tek po koji zanatlijama koji su ostali. Istorijski izvori od srednjeg veka pa do početka dvadesetog su retki i nepotpuni, a tekstovi često interpretacija autora zasnovana na ono malo informacija njemu dostupnih. Nove tehnologije smenjuju stare a isto je i sa izrazima koji se koriste. Danas ćete retko sresti osobu koja zna šta su okarine, bardak, testija, kondir.

Srednjevekovna srpska keramika - Grnčari i proizvodi u pisanim izvorima

Srednjevekovna srpska keramika

Posude od keramike, jednostavne za proizvodnju i izdržljive, bile su neophodan predmet u svakodnevnom životu naroda svih minulih epoha. Raznovrsnost funkcija tih posuda zahtevala je i njihovu obimnu proizvodnju. Zato su keramičke posude kao najmasovniji zanatski proizvod, nalažene u znatno većem broju od proizvoda drugih zanata prilikom arheoloških ispitivanja naselja, utvrđenih gradova i manastirskih centara.

Klasifikacija predmeta tradicionalne keramike

Klasifikacija predmeta tradicionalne keramike

Grnčari na teritoriji Srbije a i šire proizvodili su čitav spektar proizvoda od keramike. Od lokaliteta do lokaliteta tehnike su se razlikovale najviše zbog samog prilagođavanja materijalu kojije bio dostupan. Takođe ulogu je igralo i sam način izrade, bilo da je iz ruke, na ručnom ili na nožnom točku (kolu, vitlu). Neki od predmeta su izvorno keramički a neki su se radili kao jeftinije kopije metalnih predmeta. Neki su nastali i koristili se lokalno a drugi su nastali pod uticajem Vizantije a kasnije turske keramike.

Keramika Kosova i Novog Pazara

Keramika Kosova i Novog Pazara

U Srbiji su se do današnjih dana očuvala tri načina izrade keramike: bez kola, na ručnom kolu i nožnom kolu. Keramika rađena bez kola poznata je i kao ženska keramika zato što je pretežno izrađuju žene, isključivo za potrebe svog domaćinstva. Ređe je proizvode muškarci za tržište. To su teški sudovi, debelih zidova, pravljeni na zemlji, katkada i dasci, na isti način kao što su se izrađivale crepulje i vršnici nađeni na praistorijskim nalazištima na tlu Jugoslavije.

Strana 1 od 3